Foreningen NORDEN´s formål er at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil.
Foreningen NORDEN arbejder for øget samarbejde på kryds og tværs af de nordiske landegrænser ved at sætte fokus på skole og uddannelse, information, ungdomsudveksling, venskabsbysamarbejde, kultur m.m.
HISTORIE

Foreningen NORDEN blev oprettet i skyggen af første verdenskrig i de tre nordiske lande Danmark, Sverige og Norge i april 1919. Foreningen Norden indledte hurtigt et fælles arbejde for fredelig sameksistens og fælles politiske mål i Norden under mottoet “Kendskab giver Venskab”.
Stifterne håbede, at man ved øget samarbejde og forståelse kunne undgå et nyt krigsmareridt. Senere blev der dannet “foreninger NORDEN” i Finland, Island og i de selvstyrende områder Åland, Færøerne og Grønland.
Foreningen Norden har i 1933 og 1934 været indstillet til Nobels fredspris.
Foreningen NORDEN fik en opblomstring efter 2. Verdenskrig, da erindringen om dens oprindelige formål igen blev aktuelt. På det tidspunkt gik foreningen fra at være en elitær forening til at være en bred folkelig forening.
Foreningen spillede en aktiv politisk rolle i forbindelse med stiftelsen af de nordiske institutioner Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd, og foreningen var primus motor i det arbejde, der førte til den Nordiske Pasunion, det fælles arbejdsmarked, socialkonventionen, sprogkonventionen og tankerne om et nordisk fællesmarked.
I Danmark har foreningen mere end 100 lokalafdelinger og godt 13.000 personlige medlemmer, mere end 500 skole- og biblioteksmedlemmer, og mere end 100 organisationer, foreninger og virksomheder, der støtter foreningens arbejde som medlemmer.
Foreningen Norden har en selvstændig ungdomsorganisation, Foreningen NORDENs Ungdom, der er aktiv i hele landet.
Foreningen NORDEN er med sit historiske fundament også svar på nutidens og fremtidens udfordringer i Norden – og ud ad til. 

 

Se denne lille morsomme film om Norden.