Program 2020 – I

Onsdag den 22. januar 2020 klokken 19.30 i salen under Ølstykke Bibliotek

På togt med skoleskibet Danmark”

Kaptajn O. P. Nielsen, der en årrække var kaptajn på skoleskibet vil berette om livet om bord og om sine oplevelser undervejs. Vi vil som sædvanlig nyde kaffe, te, kager og drikkevarer i pausen.

Onsdag den 26. februar 2020 klokken 19.30 i salen under Ølstykke Bibliotek

“Genforeningen 1920-2020”

Jørgen Storm og Bent Kaufmann fra Grænseforeningen vil fortælle om, hvad der skete før, under og efter Genforeningen med vægt på det politiske spil, festlighederne og Genforeningens konsekvenser. Vi vil som sædvanlig nyde kaffe, te, kager og drikkevarer i pausen.

Onsdag den 25. marts 2020 klokken 19.00 i salen under Ølstykke Bibliotek

“Generalforsamling m. spisning”

Efter generalforsamlingen vil foreningen være vært ved et let traktement – dog med drikkevarer for egen regning. I pausen vises en fotoserie over foreningens arrangementer i det forløbne år.

Tilmelding til traktementet til Johanna Beck Jensen, tlf. 28 71 37 63 eller mail johanna_bjensen@yahoo.com – senest den 1. marts 2020.

Indkaldelse med dagsorden og revideret regnskab udsendes midt i februar 2020.

Onsdag den 27. maj 2020 klokken 10.00 – ca. 15.30

“Forårsudflugt til Vestvolden og Ejbybrobunkeren”

 Vi har besluttet at aflægge Ejbybrobunkeren, der nu er et ”Koldkrigs Museum”, et besøg for her at få viden om og indsigt i forsvarets aktiviteter i perioden 1949 – 1990´erne.

Vi arrangerer efter besøget samlet spisning et sted på Vestvolden til en fornuftig pris. Mulighed for samkørsel.

Tilmelding til Arne Würtzen, tlf. 30 57 82 20 eller mail wyrtzen@mail.dk

Fredag den 5. juni 2020 klokken 14.00 i Ølstykke Præstegårdshave

“Grundlovsfest i samarbejde med Menighedsrådet”

Alle er velkomne, der er gratis adgang og forfriskninger kan købes

“Filmaftner i Udlejre Kirke”

Datoer er endnu ikke fastlagt – find dato, titel og omtale på www.oelstykkesogn.dk under aktiviteter/sognearrangementer eller i den folder, der vil blive fremlagt i kirkerne.

 

 

 

.