Foreningen NORDEN Egedal’s bestyrelse består af følgende:

Formand   
Jørgen Storm
29279602
stormto@hotmail.com

Næstformand
Margrethe Hartvig
39461052
mk.ha@pc.dk

Kasserer
Lise Jensen
47179659
palle_sj@webspeed.dk

Sekretær  
Johanna Beck Jensen
47176480
johanna_bjensen@yahoo.com

Menig bestyrelsesmedlem   
Poul Vendorf
47172025
poul@vendorf.dk

Menig bestyrelsesmedlem   
Arne Würtzen
30578220
wyrtzen@mail.dk

Menig bestyrelsesmedlem   
Henning Sørensen
23498631
h-sorensen@email.dk